Nhà hang Ancient Hue

DỊCH VỤ CƠM VUA

Đăng vào:

 

 Dịch vụ Cơm Vua - một giải trí điển hình dưới triều Nguyễn sẽ được tái tạo một cách sống động bởi nhà hàng Ancient Huế. Với dịch vụ này, du khách sẽ có cơ hội để thưởng thức các món ăn đích thực của hoàng gia Huế. Khách tham dự cơm vua sẽ được khoác lên mình bộ trang phục cung đình với các vai vua, hoàng hậu, bá quan văn võ, đắm vào một môi trường, âm nhạc Hoàng gia và biểu diễn trong khi thưởng thức các món ăn Hoàng gia chuẩn bị cẩn thận đến từng chi tiết tốt nhất cho một bữa ăn tối xa hoa, đúng nghĩa của yến tiệc cung đình.